افتتاحیه شعبه ۲ گالری شکلات

افتتاحیه دومین شعبه گالری شکلات در شهر بابل  پنجشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۸

%۱۵ تخفیف در روز افتتاحیه

علی ولیزادگان
ارسال دیدگاه
بله خیر
X