فاقد تصویر شاخص
افتتاحیه دومین شعبه گالری شکلات در شهر بابل  پنجشنبه 26 مرداد ساعت 18 %15 تخفیف در روز افتتاحیه
علی ولیزادگان
۶۵۷۰۰۹_۸۴۸
nutellaX نوتلا،سرطان،شکلات صبحانه،شایعه،nuttellaX ،ولیزادگان،سرطان زا،شکلات،صبحانه
علی ولیزادگان
بله خیر
X