نوشته فانتزی – اسلاید به بالا

 • سلام
 • به
 • نوشته
 • فانتزی
 • خوش آمدید

سرعت انیمیشن

سرعت 50 میلی ثانیه

امرسان
 • زیبا
 • جادار
 • مطمئن

سرعت 2000 میلی ثانیه

امرسان
 • زیبا
 • جادار
 • مطمئن

زمان توقف

 1000 میلی ثانیه

امرسان
 • زیبا
 • جادار
 • مطمئن

 3000 میلی ثانیه

امرسان
 • زیبا
 • جادار
 • مطمئن

نوشته چند خطی

 • زیبا
 • جادار
 • مطمئن

دیدگاهی بنویسید