افکت پوششی

تصویر پس زمینه اصلی

حالا - در پایین تعدادی افکت پوششی ببینید

الان بهتر شد

خیلی خیلی هم بهتر شد

یک الگوی دیگه !!

یک الگو و رنگ دیگه

در نهایت پوشش چند رنگه

ارسال دیدگاه
بله خیر
X